Курс
Обява
Център за професионално обучение

Курс “Вътрешни ВиК мрежи”
Описание
Професионално обучение по професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, специалност Вътрешни ВиК мрежи.

Започване веднага без изчакване на група!

Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

За работещите по тази професия без документ за квалификация - но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането му.

На монтажника на водоснабдителни и канализационни (В и К) мрежи - втора степен на

професионална квалификация, се възлагат дейности, като: разчитане на чертежи, схеми,

технологични карти, фирмени правилници; попълване на отчети за извършената работа и

използваните материали; монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и

канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ); монтаж на нови и преустроени ВиК

мрежи и отстраняване на аварии в тях; експлоатация на ВиК мрежи и СОЗ (например

обеззаразяване на водата); монтаж и демонтаж на водомери и попълване на документи за

узаконяване; съдействие при инкасиране на ВиК район; изпълнение на работата в срок и

качествено.

Издавани документи:

- Държавно удостоверение за професионално обучение по образец № 3-37 на МОН - издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.

- Държавно свидетелство за професионална квалификация по образец № 3-54 на МОН - удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

- Безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Цена на курса:
350 лв
Вид на курса:
самостоятелна/ дистанционна
Категория:
Други курсове
Начална дата:
16.02.2024
Крайна дата:
15.03.2024
Място на провеждане:
Кърджали
Адрес:
https://koventina-bg.com
Телефон:
0878783993
Лице за контакт:
ЦПО
Организация:
Център за професионално обучение
Емайл:
cpo.konsut.dm@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 264 автобиографии и 44 889 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини