Курс
Обява
Център за професионално обучение

Валидиране на професия „Строителен техник“
Описание
специалности

- „Строителство и архитектура“

- „Водно строителство“

- „Транспортно строителство“

Придобиването на квалификация по професията "Строителен техник" или по част

от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строителни и монтажни работи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, дограмаджийски, тенекеджийски и изолационни работи). Строителният техник упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.

Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник", могат да заемат длъжностите:

3112-3001 Техник, водно строителство;

3112-3002 Техник, водоснабдяване и канализация;

3112-3004 Техник, гражданско строителство (конструктор);

3112-3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик);

3112-3007 Техник, инвеститорски контрол;

3112-3009 Техник, строителство и архитектура;

3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел;

3112-3011 Техник, строителство на метрополитен;

3112-3012 Техник, транспортно строителство;

3112-3018 Диагностик ВиК мрежи;

3112-3019 Техник водоснабдяване;

3123-3001 Технически ръководител строителство;

3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация;

3334-3001 Агент, недвижими имоти;

3334-3003 Агент, управление на собственост, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Цена на курса:
900 лв
Вид на курса:
Индивидуални/ Самостоятелни
Категория:
Други курсове
Начална дата:
13.02.2024
Крайна дата:
12.03.2024
Място на провеждане:
София
Адрес:
https://koventina-bg.com
Телефон:
0878783993
Лице за контакт:
ЦПО
Организация:
Център за професионално обучение
Емайл:
cpo.konsut.dm@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 056 автобиографии и 44 812 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини