Курс
Обява
Център за професионално обучение

Курс „Очна оптика“ III степен на професионална квалификация
Описание
Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка - дистанционно, практическата подготовка - в реална работна среда – оптика/.В края на обучението завършилите курсисти ще могат да:

• Разчитат и пресмятат рецепти за корекции на зрението.

• Консултират клиента в подбор на вида корекционни лещи за очила.

• Консултират клиента за видовете рамки за очила и функционалните им особености.

• Подбират рамка съобразно естетичните, анатомичните и оптико-функционалните особености на клиента.

• Снемат индивидуална мярка на клиента.

• Изготвят работна поръчка и калкулират себестойност на поръчката.

• Консултират клиента за подбиране, закупуване, употреба и поддържане на контактни лещи.

• Подбират специални зрителни помощни средства.

• Намират необходимата информация в каталози.

• Работят със сферични, астигматични, бифокални, прогресив-лещи, лещи с призматично действие.

• Извършват ръчна и механична периферна обработка на лещи за очила.

• Извършват автоматична периферна обработка на лещи за очила.

• Монтират лещи за очила в рамки: пластмасови; метални; глазанти.

• Контролират параметрите на изработените очила.

• Консултират клиента относно ползването и поддържането на очилата и продажба на аксесоари към тях.

• Извършват ремонт на очила.

• Познават и използват техническото оборудване и обработващите приспособления, машини и съоръжения.

• Познават и спазват организацията на работа в оптиката. Решават текущи проблеми на клиента.

• Познават начините за безопасна работа с техническото оборудване.

• Познават всички нормативни документи, които се изискват в оптиката.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1. Входящо минимално образователно равнище:

• Завършено средно образование

2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник по очна оптика”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.След завършване на обучение издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като техник-оптик, техник-механик по очна оптика, както в България, така и в страните от Европейския съюз.

С издаденото Свидетелство имате право да отворите и управлявате собствена оптика!Вашето портфолио ще бъде допълнено от

 Europass Сертификат на английски език

 Europass Сертификат на немски език

 Europass Сертификат на български езикEuropass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Цена на курса:
2800 лв
Вид на курса:
Индивидуални/ Самостоятелни
Категория:
Други курсове
Начална дата:
13.02.2024
Крайна дата:
12.03.2024
Място на провеждане:
Пловдив
Адрес:
https://koventina-bg.com
Телефон:
0878783993
Лице за контакт:
ЦПО
Организация:
Център за професионално обучение
Емайл:
cpo.konsut.dm@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 056 автобиографии и 44 812 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Какво искате да се подобри на сайта Rabota.bg
Функциите
Да има по- голям избор от обяви
Да има по- голям избор работодатели
Сайта е сложен за използване и ми е трудно да се оправя
Всичко посочено
RSS Новини