Курс
Обява

“СЕРВИТЬОР-БАРМАН”
Описание
Завършилите курса придобиват професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, втора степен на професионална квалификация по специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”. На завършилите курса се издава удостоверение за професионално обучение от Център за професионално обучение.Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Сервитьор-барман”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.Завършилите курса имат големи възможности да се реализират в сферата на туризма – ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници, столове, барове и други. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман” могат да заемат длъжности, които съответстват на професията 5124 “Сервитьори и Бармани” от Националната класификация на професиите /НКП/. Могат да продължат обучението по друга професия от професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, като обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления при отчитане на спецификата им, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното направление при отчитане на спецификата на вряка професия, се зачита. Могат да продължат обучението си за повишаване, както и за актуализиране на придобитата професионална квалификация по професия “Сервитьор-барман”.Желаещите да бъдат включени в квалификационен курс за придобиване на професионална квалификация по професия или за повишаване на придобита професионална квалификация по същата или по специалност към друга професия от професионалното направление могат да получат допълнителна информация по телефон или e-mail.За контакт:

ЕТ"Светлана Харалампиева"

aдрес на офиса: Варна, ул."Братя Шкорпил" №19

телефон за контакт: 052 620 144

e-mail: haralampieva@mbox.contact.bgЕТ"Светлана Харалампиева", АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ /Удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Република България, издадено от министъра на труда и социалната политика под №318 от 03.02.2005г., валидно до 30.02.2008г..

Адрес на офиса: Варна, ул."Братя Шкорпил" №19

телефон за контакт: 052 620 144ЗАБЕЛЕЖКА:

Полетата "Начална дата" и "Крайна дата" са некоректно попълнени.
Цена на курса:
0 лв.
Вид на курса:
Категория:
Други курсове
Начална дата:
01.06.2005
Крайна дата:
21.06.2005
Място на провеждане:
Варна
Телефон:
052 620 144
Лице за контакт:
Светлана Харалампиева
Организация:
ЕТ"Светлана Харалампиева" - посредник по наемане на работа за Република България
Емайл:
haralampieva@mbox.contact.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 343 автобиографии и 39 497 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини