Курс
Обява

Eтикет и протокол
Описание
Цел:- систематизирано предоставяне на актуална информация за етикета и протокола; информиране за проявления му в устната и писмена комуникация, в електронната поща, общуването в мрежата; при официални срещи, конференции, юбилеи, преговори и др.;

- формиране на умения за ефективно приложение в съвременни условия и при отчитане на промените и на съвременните практики, както и на особеностите и културните различия; на интеграционните процеси на България към ЕС и НАТО, мобилността на българските граждани; динамичната комуникация с представители на различни институции; при реализиране на проекти и др.В резултат на курса участниците:

- ще знаят нормите и правилата на протокола, съобразен със съвременните условия;

- ще знаят термините от области като речеви етикет, общуване в интернет;

- ще разпознават интеркултурни различия.

- ще могат да прилагат ефективно и адекватно нормите и правилата на речевия етикет, на етикета в мрежата

- да спазват правилата в комуникативни ситуации с различна степен на официалност и формалност,

- да проявяват толерантност и гъвкавост,

- да имат релевантно поведение в ситуации на устна, писмена и електронна комуникация,

- да правят консултации при организиране на събития като се покриват общоприетите норми, протоколните изисквания, отчитат се културните различия и специфичните особености на конкретната ситуация.Методика на обучение:

В процеса на обучение се използват :

- мултимедийни презентации;

- видеозаписи с цел илюстриране и визуализиране на правилата, нормите, речевия етикет, интеркултурните различия.

С цел формиране на трайни умения и навици се провеждат:

- симулативни и ролеви игри за усвояване на нормите и правилата в различни комуникативни ситуации (посрещане и изпращане на представители на институции, на чуждестранни делегации, визити в чужди държави, юбилейни тържества, коктейли, служебни партита, конференции, водене на преговори).Продължителност: три дни (24 часа)

На успешно завършилите курса се издава национално признато УДОСТОВЕРЕНИЕ от Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Цена на курса:
120 лв.
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
11.05.2005
Крайна дата:
13.05.2005
Място на провеждане:
София
Телефон:
02/976 89 32
Лице за контакт:
Николета Ефремова
Организация:
Център за обучение и квалификация към ФРМС
Емайл:
nefremova@flgr.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 071 автобиографии и 39 434 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини