Курс
Обява

“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./
Описание
“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./Дати по избор: на 26 или 27 или 28 февруари 2018г., от 9.00 до 15.00ч.Преподавател: Калоян Петров – експерт в областтаЦена на курса: 120 лв. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108.Цели на курса: Практическият курс дава насоки на промените и новите изисквания на новият регламент за всички работещи и имащи достъп до лични данни.ПРОГРАМА:

1. Общ преглед на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на СЪВЕТА от 27.4.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, пряко приложим от 25.5. 2018г)

2. Основни принципи за обработване на лични данни и отчетност.

3. Основания за обработване на лични данни. Особености на съгласието като основание за обработване на лични данни.

4. Оценка на въздействието.

5. Защита на личните данни и длъжностни лица по защита на данните.

7. Водещ надзорен орган.

8. Въпроси и дискусияМетод на обучение: интензивен еднодневен семинар – лекции и упражнения. Тип: Интензивен курс.

Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат

Тел. за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg - молим всички участници ако имат предварително да изпратят въпроси и казуси по темата, на имейла на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
На 26 или 27 или 28 февруари 2018г., от 9.00 до 15.00ч.
Категория:
Други курсове
Начална дата:
26.02.2018
Крайна дата:
26.02.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 920 автобиографии и 42 150 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини