Курс
Обява

Професионален семинар по ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 2018г.“ на 31 януари 2018г. от 9 ч.
Описание
Семинар по „ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 2018г.“

на 31 януари 2018г. от 9 ч.Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, лицензиран лектор от ИДЕС, експерт от практиката, преподавател в Нов български университетЦена на курса : 120 лева. Записване до 31 януари 2018г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/Цели на курса и резултати: Знания и практически умения по промените и прилагането в специфичната област на Международните стандарти за финансово отчитане.Съдържание /Основни теми/:

1. МСФО 15 Договори с клиенти: петстъпков модел при разглеждане на стандарта:а) идентифициране на договора с клиента; б) задължения за изпълнение по договора; в) определяне на договорната цена; г) разпределение на договорната цена спрямо задълженията за изпълнение; д) признаване на приход по договора

2. МСФО 9 Финансови инструменти: Обхват, признаване и отписване, класификация на финансовите инструменти, внедрени деривативи, прекласификация, последващо оценяване на активи и пасиви, оценка по амортизирана стойност, обезценка на финансови инструменти, счетоводство на хеджирането, дата на влизане в сила.Метод на обучение: семинар. Лекции: 8 часа. Упражнения и дискусии по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциитеТип: Интензивен семинар.

Участници: Всички одитори и счетоводители в страната, както и за всички Акционерни дружества и фирми с международно участие, които са по Международните счетоводни стандарти.

Документ при завършване на курса: Сертификат, признат и по Вътрешните правила за признаване на квалификация от ИДЕС

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg - молим всички участници предварително да изпратят въпроси и казуси по темата, на имейла на вниманието

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
31.01.2018
Крайна дата:
31.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул.
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 920 автобиографии и 42 150 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини