Курс
Обява

Професионален семинар по ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 2018г.“ на 31 януари 2018г. от 9 ч.
Описание
Семинар по „ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 2018г.“

на 31 януари 2018г. от 9 ч.Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, лицензиран лектор от ИДЕС, експерт от практиката, преподавател в Нов български университетЦена на курса : 120 лева. Записване до 31 януари 2018г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/Цели на курса и резултати: Знания и практически умения по промените и прилагането в специфичната област на Международните стандарти за финансово отчитане.Съдържание /Основни теми/:

1. МСФО 15 Договори с клиенти: петстъпков модел при разглеждане на стандарта:а) идентифициране на договора с клиента; б) задължения за изпълнение по договора; в) определяне на договорната цена; г) разпределение на договорната цена спрямо задълженията за изпълнение; д) признаване на приход по договора

2. МСФО 9 Финансови инструменти: Обхват, признаване и отписване, класификация на финансовите инструменти, внедрени деривативи, прекласификация, последващо оценяване на активи и пасиви, оценка по амортизирана стойност, обезценка на финансови инструменти, счетоводство на хеджирането, дата на влизане в сила.Метод на обучение: семинар. Лекции: 8 часа. Упражнения и дискусии по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциитеТип: Интензивен семинар.

Участници: Всички одитори и счетоводители в страната, както и за всички Акционерни дружества и фирми с международно участие, които са по Международните счетоводни стандарти.

Документ при завършване на курса: Сертификат, признат и по Вътрешните правила за признаване на квалификация от ИДЕС

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg - молим всички участници предварително да изпратят въпроси и казуси по темата, на имейла на вниманието

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
31.01.2018
Крайна дата:
31.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул.
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 455 автобиографии и 42 977 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини