Курс
Обява

"ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г." на 30.01.2018г от 9,00 ч.
Описание
„Годишно счетоводно приключване" - 30.01.2018г от 9,00 ч.Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, лицензиран лектор, експерт от практиката, преподавател в Нов български университетЦена на курса : 120 лева за всички участници.Записване до 30 януари 2018г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа" ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк". Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, седалище и МОЛ. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: гр. София, Научно технически съюзи, ул. Г.С.Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко"/Цели на курса: подобряване на знанията и разрешаване на казусиРезултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на законодателството и стандартите на годишното приключване на 2017гСъдържание /Основни теми/:

1. Промени в НСС 1 Представяне на финансовите отчети

2. Промени в ЗКПО за 2017г.

3. Подготовка за годишно приключване: анализ на сметките, инвентаризация на активи и пасиви, корекции на грешки от минали години, последващи оценки на активи и пасиви, провизия за задължения

4. Определяне на данъчния финансов резултат за 2017г.: постоянни и временни разлики, други суми с които се преобразува финансовия резултат, ДАП, пренасяне на данъчни загуби от страната и чужбина, данъчно третиране на дивиденти, данък върху разходите.

5. Отчитане на събития след датата на баланса

6. Коментари върху разходите в натура, ползвани от свързани лица и касовите наличности

7. Очаквани промени в ЗКПО (ако са приети)Метод на обучение: семинарЛекции: 8 часа. Упражнения и дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциите. Тип: Интензивен семинар.Участници: Всички одитори и счетоводители в страната

Документ при завършване на курса: Сертификат.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

Молим предварително да изпратите въпроси и казуси по темата по имейл на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
30.01.2018
Крайна дата:
30.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 674 автобиографии и 43 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини