Курс
Обява

"ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г." на 30.01.2018г от 9,00 ч.
Описание
„Годишно счетоводно приключване" - 30.01.2018г от 9,00 ч.Преподавател: Аксения Добазова – регистриран одитор, лицензиран лектор, експерт от практиката, преподавател в Нов български университетЦена на курса : 120 лева за всички участници.Записване до 30 януари 2018г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа" ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк". Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, седалище и МОЛ. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: гр. София, Научно технически съюзи, ул. Г.С.Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко"/Цели на курса: подобряване на знанията и разрешаване на казусиРезултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на законодателството и стандартите на годишното приключване на 2017гСъдържание /Основни теми/:

1. Промени в НСС 1 Представяне на финансовите отчети

2. Промени в ЗКПО за 2017г.

3. Подготовка за годишно приключване: анализ на сметките, инвентаризация на активи и пасиви, корекции на грешки от минали години, последващи оценки на активи и пасиви, провизия за задължения

4. Определяне на данъчния финансов резултат за 2017г.: постоянни и временни разлики, други суми с които се преобразува финансовия резултат, ДАП, пренасяне на данъчни загуби от страната и чужбина, данъчно третиране на дивиденти, данък върху разходите.

5. Отчитане на събития след датата на баланса

6. Коментари върху разходите в натура, ползвани от свързани лица и касовите наличности

7. Очаквани промени в ЗКПО (ако са приети)Метод на обучение: семинарЛекции: 8 часа. Упражнения и дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциите. Тип: Интензивен семинар.Участници: Всички одитори и счетоводители в страната

Документ при завършване на курса: Сертификат.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

Молим предварително да изпратите въпроси и казуси по темата по имейл на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения.

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дневен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
30.01.2018
Крайна дата:
30.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 368 автобиографии и 42 962 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини