Курс
Обява

Курс „Координатор по безопастност и здраве“ от 9 ч. на 13 януари 2018г. и на 3 февруари 2018г
Описание
Курс „Координатор по безопастност и здраве“ от 9 ч.Дати по избор: 13 януари 2018г. и 3 февруари 2018г.Преподавател: инж. Пламен Илиев, експерт в областтаЦена на курса : 120 лева. Записване до 13 януари 2018г., и до всяка следваща дата преди започване на курса.

Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/.

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката.Съдържание /Основни теми/:

1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

2. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително-монтажни работи. 1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

2. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително-монтажни работи.

3. Принципи, на които се основава Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

4. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, техническия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки.

5. Оценка на риска. План по безопасност и здраве.

6. Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на строително-монтажни работи.

7. Организация на инструктажите в строителната фирма.

8. Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка.

9. Задължения на длъжностните лица по безопасност и здраве.Участници: Всички строителни и надзорни фирми, одитори, счетоводители, ЧР и всички желаещи от София и страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат – легитимен, валиден пред всички контролни органи.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg – за предварителни въпроси и казуси

Цена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дати по избор: 13 януари 2018г. и 3 февруари 2018г.
Категория:
Други курсове
Начална дата:
13.01.2018
Крайна дата:
13.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 033 автобиографии и 43 073 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини