Курс
Обява

Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“
Описание
Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“Преподавател: инж. Пламен Илиев, експерт по ЗБУТДата на провеждане по избор: 27.01.2018г. и 24.02.2018г. в СофияЦена на курса : 120 лева.

Записване до 27.01.2018г. и 24.02.2018г., и до всяка следваща дата преди започване на курса. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: гр. София, Научно технически съюз, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/.

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката .

Съдържание:

1. Основни термини и понятия по ЗБУТ.

2. Промени в Кодекса на труда. Промени в нормативните актове по ЗБУТ. .

3. Основна документация по ЗБУТ във фирмата. Дейност на фирмата.

-ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност

- Какво проверява ИА ГИТ в една фирма – основни документи, примерни формуляри и насоки за попълване. Правомощия и задължения на ИА ГИТ.

- Орган по безопасност и здраве при работа – необходимост, квалификация, заповед.

4. Инструктажи:

- Организация и документиране – видове инструктажи, заповед, програми, периодичност на провеждане.

- Документиране в книгите за инструктаж – нагледни примери. Чести грешки при попълване.

- Казуси и решения.

5. Служба по трудова медицина – функции, взаимовръзка и сътрудничество.

- Договор с СТМ

- Оценка на риска – същност, нормативни изисквания, заповед за ОР, периодичност, актуализация.

- Измерване на факторите на работната среда – същност, извличане на информация от протоколите, периодичност, нормативни изисквания.

- Анализ на заболеваемостта и анализ на профилактичните прегледи.

- Разглеждане и обсъждане на примерни документи на СТМ.

6. КУТ/ГУТ

- Нормативни изисквания.

- Необходимост от КУТ/ ГУТ – функции

- Учредяване.

- Заседания – примерни теми, формуляри, периодичност

7. Трудови злополуки

- Установяване, разследване и документиране

- Разследване от НОИ

- Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

8. Ергономия – същност

- Работа с видео дисплей – рискове и превантивни действия

- Ръчна работа с тежести.

9. Трудоустрояване

- Нормативни изисквания

- Необходими действия и документи

- Как да определим местата за трудоустрояване

10. Работно облекло и Лични предпазни средства

- Нормативни изисквания

- Осигуряване и документиране

11. Електробезопастност

- Квалификационни групи за електротехническия персонал

- Дневник за проверка на ръчните и преносими ел. инструменти

- Електроконтрол – нормативни изисквания

12. Първа долекарска помощ

13. Попълване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТУчастници: всички желаещи от София и страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат - легитимен, валиден пред всички контролни органи.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg – моля изпращайте предварително въпроси и казуси по имейла, на вниманието на Мариана Асенова, организатор обученияЦена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дата на провеждане по избор: 27.01.2018г. и 24.02.2018г. в София
Категория:
Други курсове
Начална дата:
27.01.2018
Крайна дата:
27.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул.
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 315 автобиографии и 42 961 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Ще почивате ли по коледните празници?
Да, само официалните почивни дни.
Да, ще си направя дълга почивка от Коледа до Нова година.
Не ще съм на работа.
Още не знам.
RSS Новини