Курс
Обява

Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“
Описание
Курс по „Здравословни и безопасни условия на труд“Преподавател: инж. Пламен Илиев, експерт по ЗБУТДата на провеждане по избор: 27.01.2018г. и 24.02.2018г. в СофияЦена на курса : 120 лева.

Записване до 27.01.2018г. и 24.02.2018г., и до всяка следваща дата преди започване на курса. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: гр. София, Научно технически съюз, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/.

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката .

Съдържание:

1. Основни термини и понятия по ЗБУТ.

2. Промени в Кодекса на труда. Промени в нормативните актове по ЗБУТ. .

3. Основна документация по ЗБУТ във фирмата. Дейност на фирмата.

-ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност

- Какво проверява ИА ГИТ в една фирма – основни документи, примерни формуляри и насоки за попълване. Правомощия и задължения на ИА ГИТ.

- Орган по безопасност и здраве при работа – необходимост, квалификация, заповед.

4. Инструктажи:

- Организация и документиране – видове инструктажи, заповед, програми, периодичност на провеждане.

- Документиране в книгите за инструктаж – нагледни примери. Чести грешки при попълване.

- Казуси и решения.

5. Служба по трудова медицина – функции, взаимовръзка и сътрудничество.

- Договор с СТМ

- Оценка на риска – същност, нормативни изисквания, заповед за ОР, периодичност, актуализация.

- Измерване на факторите на работната среда – същност, извличане на информация от протоколите, периодичност, нормативни изисквания.

- Анализ на заболеваемостта и анализ на профилактичните прегледи.

- Разглеждане и обсъждане на примерни документи на СТМ.

6. КУТ/ГУТ

- Нормативни изисквания.

- Необходимост от КУТ/ ГУТ – функции

- Учредяване.

- Заседания – примерни теми, формуляри, периодичност

7. Трудови злополуки

- Установяване, разследване и документиране

- Разследване от НОИ

- Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

8. Ергономия – същност

- Работа с видео дисплей – рискове и превантивни действия

- Ръчна работа с тежести.

9. Трудоустрояване

- Нормативни изисквания

- Необходими действия и документи

- Как да определим местата за трудоустрояване

10. Работно облекло и Лични предпазни средства

- Нормативни изисквания

- Осигуряване и документиране

11. Електробезопастност

- Квалификационни групи за електротехническия персонал

- Дневник за проверка на ръчните и преносими ел. инструменти

- Електроконтрол – нормативни изисквания

12. Първа долекарска помощ

13. Попълване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТУчастници: всички желаещи от София и страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат - легитимен, валиден пред всички контролни органи.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg – моля изпращайте предварително въпроси и казуси по имейла, на вниманието на Мариана Асенова, организатор обученияЦена на курса:
120 лв
Вид на курса:
Дата на провеждане по избор: 27.01.2018г. и 24.02.2018г. в София
Категория:
Други курсове
Начална дата:
27.01.2018
Крайна дата:
27.01.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул.
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 650 автобиографии и 43 241 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини