Курс
Обява

Професионален практически курс по "Труд и работна заплата" всеки вторник и четвъртък от 18,30
Описание
„Курс по Труд и работна заплата“ 50 учебни часа –

от януари 2018г. всеки вторник и четвъртък от 18,30 до 21,15 часаПреподавател: Валентина Георгиева – главен експерт по счетоводство и осигуряване.Цена на курса : 375 лева за всички участници.Записване до 15 януари 2018г.Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/.Цели на курса: Курсът по ТРЗ запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата. Разглежда основни правила при социалното, здравното осигуряване, както и назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати. Подходящ е за начинаещи и за работещи, които искат да осъвременят своите знания. Обучението е свързано с решаване на практически казуси.Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания и умения в сферата на трудовото и социално-осигурителното законодателство.Съдържание /Основни теми/:

1. Възникване и изменение на трудовото правоотношение

2. Работно време и почивки

3. Отпуски. Видове отпуски

4. Прекратяване на трудовото правоотношение

5. Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване

6. Обезщетения за майчинство

7. Парични обещетения при безработица

8. Задължително пенсионно осигуряване

9. Изготвяне на ведомости за заплати.

10.Оформяне на документи – декларации 1 и 6

11.Трудов стаж. Осигурителен стаж. Изготвяне на УП 2 и УП 3.Метод на обучение: интензивен еднодневен семинар – лекции и упражнения. Тип: Интензивен курс. Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната.Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg - Молим всички участници предварително да изпратят въпроси и казуси по темата на посочения имейл - на вниманието на Мариана Асенова, организатор обучения

Цена на курса:
395 лв
Вид на курса:
всеки вторник и четвъртък от 18,30 часа
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
16.01.2018
Крайна дата:
13.03.2018
Място на провеждане:
София
Адрес:
София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 с сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
Телефон:
0889/921-412
Лице за контакт:
Мариана Асенова
Организация:
ЦПО към Обучителен център Европа
Емайл:
center_europa@abv.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 741 автобиографии и 43 279 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Колко често работодателят ви позволява да имате "home office?"
Поне веднъж в седмицата
Нямам възможност да работя от вкъщи, защото работата не ми го позволява
Работя от вкъщи, когато съм болна/ен
Мога да работя от вкъщи без ограничение
RSS Новини