Курс
Обява

IPT курс: Програмиране с JAVA 7 - Ново издание от 25 януари 2014
Описание
IPT - Intellectual Products & Technologies записва участници за ново издание на традиционния съботно-неделен курс за начинаещи Java разработчици "Програмиране с JAVA™ 7" .Курсът включва три модула и е с продължителност 120 уч. ч.

Той осигурява необходимите знания и практически умения за програмиране на езика Java и поставя солидна основа в областта на обектно-ориентираната разработка на софтуер. Разглеждат се новостите в Java 5, 6 и 7 – generics, enumeration types, подобрен for-цикъл за обхождане на колекции, static import, autoboxing, аргументни списъци с променлива дължина, използване на анотации в кода, низове в switch, multi-catch, generics type inference, try с ресурси. Курсът е практически ориентиран на базата на примери и задачи. Той запознава с употребата на готовите приложни библиотеки на Java (Java API) и използването на помощници за автоматично генериране на код в средата за разработка (Eclipse Juno, NetBeans 7) с цел бързо създаване на многослойни клиент-сървър приложения. В новото издание на курса ще бъде включен също Test Driven Development (TDD) с JUnit 4.Курсът "Програмиране с JAVA 7" включва 3 модула:1. Основи на програмирането на езика Java™ - примитивни и обектни типове данни, езикови конструкции, структури от данни, алгоритми; наследяване и полиморфизъм, интерфейси, анонимни и вътрешни класове; обработка на изключения и конвенциите при документиране на Java™ код; новостите в Java 5/6/7 – generics, enumeration types, подобрен for-цикъл, static imports, autoboxing, variable argument lists, annotations, strings in switch, multi-catch, generics type inference, try with resources; въведение в графичната нотация за обектно-ориентирано моделиране на езика Unified Modelling Language (UML™) – Use-case и Class диаграми.2. Java API и проектиране на графичен потребителски интерфейс - разработка на графичен интерфейс към бизнес-информационна система (напр. за фактуриране); събитиен модел на Swing и Model-View-Controller архитектура; новости в Java 7: полу-прозрачни прозорци и прозорци с не-правоъгълна форма, Nimbus Look and Feel, JLayer компоненти; автоматизирано изграждане на графични приложения с помощта на графичен билдър; Java™ Beans™; файлови операции и сериализация, новости в Java 7 – New I/O File, Path, FileSystem, MIME type inference; конкурентно програмиране (multi-threading) с използване на Concurrency Utilities - JSR-166 (Executors, Locks, Atomics, Blockind Ques и др. ), включително новият за Java 7 Fork/ Join Framework.3. Разработка на разпределени и мрежови приложения на Java - разработка на чат (TCP, UDP, Multicasting), трислойно клиент-сървър приложение с графичен интерфейс и база данни MySQL/PostgreSQL; новости при JDBC 4.1 (Java 7) – try with resources, RowSet, RowSetFactory, FilteredRowSet, CachedRowSet; ORM с Java™ SE Persistence API (JPA) и Hibernate/ TopLink/ EclipseLink; основни JPA анотации; изграждане на разпределени приложеия с Java™ Remote Method Invocation (RMI); декларативна сигурност на базата на политики;Обучението се води от Траян Илиев - преподавател във ФМИ на СУ с 12 годишен опит и участие / ръководство на множество бизнес проекти (еGovernment, eLearning, WebTV, Web-based GPS Tracking, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets и др.).Участниците получават DVD с учебни материали и Сборник с презентации към всеки модул на курса.В края на всеки модул се полага тест и се разработва софтуер по практическо задание.Един модул: 40 учебни часа - 350 лв (275 лв за учащи до 25-годишна възраст);

ПАКЕТ 3 МОДУЛА с 10% отстъпка: 120 учебни часа - 945 лв (756 лв. за учащи до 25-годишна възраст);

ПАКЕТ 2 МОДУЛА с 5% отстъпка: 80 учебни часа - 665 лв. (532 лв. за учащи до 25-годишна възраст);

Отстъпки:

- 10 % за записани 3 модула;

- 20 % специална отстъпка за това издание на курса за ученици и студенти до 25-годишна възраст;

- 5 % за участници в предишни обучения на IPT;

- система от отстъпки за корпоративни клиенти.Цените са валидни до 31.12.2013 г.За информация и записване:

тел.: 02 973 38 38

E-mail: office@iproduct.org--

Oracle®, Java™ and EJB™ are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
Цена на курса:
275 лв
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Компютърен курс
Начална дата:
25.01.2014
Крайна дата:
16.02.2014
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Слатинска, бл.44
Телефон:
+359 2 973 38 38
Лице за контакт:
Организация:
Ай Пи Ти-Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис ЕООД
Емайл:
office@iproduct.org


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 310 автобиографии и 39 489 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини