Курс
Обява
НАТФИЗ \

Професионална школа по „ДРАМАТУРГИЯ, РЕЖИСУРА, И МОНТАЖ НА КРАТКИ ФИЛМОВИ ФОРМИ”
Описание
Национална академия за театрално и филмово изкуство - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” е най-престижното учебно заведение в България в областта на театъра, киното, телевизията и фотографията. В Академията преподават световно известни преподаватели – режисьори, актьори, оператори, фотографи, киноведи, театроведи, драматурзи. Във връзка с Европейската програма за обучение през целия живот (Long life learning) НАТФИЗ организира и през тази учебна година школи за квалификация. Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов»

Занятията се провеждат в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа. Годишната такса е в размер на 900 лв., семестриалната такса - 450 лв. Таксата се внася при записването на всеки семестър.

Занятията се провеждат вечер, два пъти седмично по 3 часа от 18.00 до 20.30 ч.

Записването за школите е до 30 септември. Занятията започва от 01 октомври.

Справки и записвания на касата на Учебния театър, ул. „Раковски”№ 108А.

Тел. 02/92 31 303

www.natfiz.bg„ДРАМАТУРГИЯ, РЕЖИСУРА, И МОНТАЖ НА КРАТКИ ФИЛМОВИ ФОРМИ”Цел и характеристика:

Обучението се води в шест взаимообвързани модула по три основни направления – режисура, драматургия и монтаж. Обемът от теоретичен материал и работата по индивидуална практическа задача дават възможност на курсистите да придобият един начален комплекс от знания и професионални умения, свързани с филмовата и телевизионна режисура. Преобладаващата практическа насоченост на цели в хода на обучението си курсистите да овладеят екипния принцип на работа, като преминат през всички етапи, свързани с реализацията на кратка филмова форма до 5 минути екранно време.

При изпълнението на изискванията курсистите получават удостоверение за нейното завършване.УЧЕБЕН ПЛАН

Модул: Режисура І

А. Запознаване на курсистите с учебния план и възлагане на годишната практическа задача: игрален етюд на обща тема “Нечакан гост”, със задължително лимитирано до 5 минути екранно време, с до 3 персонажа, съвременна епоха и действие, в една обща за всички интериорна обстановка

Б. Теоретико-практически курс по запознаване със същността на филмовия процес и с основите на кинорежисурата; по структурата и изграждането на филмовото произведение; по същността на основните професии в киното и особеностите на екипния начин на работа.

Модул: Драматургия

А. Теоретико-практически курс по запознаване с основите и правилата на филмовата драматургия. Под ръководството на преподавателя курсистите пишат (по зададените вече тема и условия от Модул І) литературен сценарий за 5 минутен игрален етюд – в стандартен вид и форма.

Преподавател: доц. д-р Марин Дамянов

Б. Общо обсъждане на готовите литературни сценарии.

Модул: Режисура ІІ

Теоретико-практически курс за запознаване на курсистите с производствените етапи в реализацията на филмовото произведение и мястото на режисьора във всеки един от тях, както и с техниката и технологията на писане на режисьорски сценарии. На основата на придобитите вече познания курсистите провеждат кастинг за ролите в режисьорските си етюди между колегите си от курса. Етюдите се репетират предварително и всеки курсист написват режисьорски сценарий, както и подборна режисьорска експликация с анализ на идеята, конфликта и характерите. В зависимост от получените индивидуални резултати, преподавателят одобрява общо 10 етюда за практическа реализация с производствени мощности на НАТФИЗ.

Практически модул: Реализация на етюдите

Практическа реализация на етюдите съвместно с паралелната Школа по операторство и с помощта на Учебна студия. Курсистите заснемат етюдите си в снимачният павилион на кино факултета – под ръководството на преподавател по операторско майсторство. Всеки курсист разполага с 3 академични часа работно време за снимките. Снима се с 1 камера по график, определен от преподавателя.

Модул: Екранен монтаж

А. Гледане на заснетият материал от преподавателя по режисура и анализирането му с оглед предстоящия монтаж.

Б. Практически курс, при който курсистите, под ръководството на преподавател по монтаж, монтират от заснетия материал своите игрални етюди – картина, звук, надписи, музикално оформление и финално смесване на звука. Всеки курсист разполага с 2 академични часа работно време за монтаж.

Заключителен модул: Защита на проектите

Готовите игрални етюди се прожектират в присъствието на всички водили курса преподаватели, обсъждат се професионално под формата на свободна дискусия.

Преподаватели: проф. д-р Венко Грамадски, доц. д-р Марин Дамянов,

Ръководител на школата: доц. д-р Марин Дамянов.

Цена на курса:
450 лв
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Други курсове
Начална дата:
01.10.2013
Крайна дата:
24.05.2014
Място на провеждане:
0
Адрес:
ул. „Раковски”№ 108А
Телефон:
02/92 31 303
Лице за контакт:
Организация:
НАТФИЗ \"КР.САРАФОВ\"
Емайл:
pr.natfiz@gmail.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 325 автобиографии и 39 492 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини