Курс
Обява
Trainsoft

Счетоводство за начинаещи. Практически ориентирано обучение
Описание
ТреинСофт провежда над 70 професионални ОБУЧЕНИЯ! Попитайте ни за Вашето обучение! Направете заявка за групово, индивидуално, фирмено и по поръчка (бутиково) обучение.Начало на курс Счетоводството за начинаещи от 14.04. /понеделник/ от 18:00 до 21 часа - понеделник и срядаФирмени или индивидуални обучения и консултации по договаряне в удобно за клиента време.Цената 360 лв. е за участие в група. Притежатели на ISIC карта ползват 15% намаление.Лектор е Валентина Георгиева - отличен преподавател с много експертна практика.За обучението

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОМН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща 10 лева за брой.Заявете своето участие!Учебна програма - 30 учебни часа

1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и тяхното съдържание.

2. Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите.

3. Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.

4. Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.

5. Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.

6. Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията

7. Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.

8. Работа със счетоводен софтуер

Обучението е практически ориентирано с решаване на счетоводни задачи и казуси. Издава се Удостоверение за професионална квалификация по професия „Оперативен счетоводител”.ЦПО ТреинСофт провежда над 70 професионални обучения! Попитайте ни за ВАШЕТО обучение!Цена на курса:
360 лв
Вид на курса:
малки групи, персонално отношение, отличен преподавател
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
14.04.2014
Крайна дата:
16.05.2014
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Осогово 30, офис 502
Телефон:
029200239; 0895614150; 0893 504 003
Лице за контакт:
Р. Борисова, П. Богданова
Организация:
Trainsoft
Емайл:
info@trainsoftbg.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 310 автобиографии и 39 489 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини