Курс
Обява

IPT курс: Web Programming with Java™ Technology: Servlet™ 3.0, JSP™, JSTL, EL, JSF 2.1, Facelets & Templating, AJAX, Comet - вечерен от 12 юни 2013
Описание
Java уеб технологиите съчетават красота и елегантност с простота на употребата и разделяне на труда между дизайнери и програмисти. Те са широко разпространени при разработката на съвременни уеб приложения.Заповядайте на предстоящия курс на IPT "Web Programming with Java™ Technology: Servlet™ 3.0, JSP™, JSTL, EL, JSF 2.1, Facelets & Templating, AJAX, Comet (54 уч. часа)".Курсът Web Programming with Java™ Technology: Servlet™ 3.0, JSP™, JSTL, EL, JSF 2.1, Facelets & Templating, AJAX, Comet е първият от двата курса на IPT запознаващи с шестата версия на Java™ Enterprise Edition (Java™ EE 6). Сред новостите в Java™ EE 6 са подобрените възможности за разширяване с допълнителни технологии и дефинирането на профили, които представляват съгласувано (под)множество от Java™ технологии адресиращи конкретна нужда или област на разработка. Курсът запознава с Уеб профила на Java™ EE 6, а детайлното представяне на пълния профил е задача на втория курс „Java™ Enterprise Technologies (Java™ EE 6) - EJB 3.1, Web Services, JAX-RS, JAXB, JNDI™, JTA™, JMS™, JAAS™, JPA 2.0“.Курсът представя детайлите при изграждането на динамични уеб-приложения с използване на широкоразпространената трислойна софтуерна архитектура – презентационен слой, бизнес логика и слой за съхранение на данни (Model 2). Въвежда в разработката на интерфейсни компоненти за уеб с използване на Java™ Servlets™ технология, тяхната структура и жизнен цикъл. Динамичната обработка на заявки от уеб-клиентите и проследяването на сесии са представени на базата на примери. Специално внимание е отделено на новите възможности в Servlet 3.0 API – асинхронна обработка на заявките, автоматично регистриране на сървлети, филтри и слушатели на събития свързани с жизнения цикъл на уеб приложението и неговите компоненти декларативно, с помощта на анотации в кода. Специфични подобрения в Servlet 3.0 API са също допълнителните методи за програмна сигурност (authenticate, login, logout), HTTP-Only Cookies и автоматизирана поддръжка на file uploads (анотация @MultipartConfig). Курсът продължава с разглеждане наJava™ Server Pages JSP™ изрази, скриптлети, декларации, променливи, структуриране, изграждане на собствени JSP™ тагове и интеграция с други Java™ сървърни технологии (Java Beans™, сървлети, JDBC™). Акцентира се върху новостите като JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) и JSP 2.1 Expression Language (EL), който предоставя стандартен и лесен начин за достъп до данните на приложението от JSP страници и се интегрира с JSTL и JSF. Курсът включва също начално запознаване с технологията за ефективно управление на обектите съхраняващи данни във външна база от данни – Java™ Persistence API (JPA). В хода на курса ще бъдат представени примери за интегриране на новите технологии като Java Server Faces (JSF) 2.1, Facelets & Templating, Asynchronous JavaScript + XML (AJAX), Comet Serrver Push, Managed Beans (POJO/ EJB) и др. Реализираните приложения ще бъдат инсталирани на уеб сървъри Apache Tomcat и GlassFish v3. Детайлно се разглежда структурата на дескриптора на разпространение (web.xml), както и алтернативният подход с използване на анотации в кода.В хода на курса ще бъдат представени цялостни примери за интегриране на новите технологии и задачи за самостоятелна разработка от участниците с възможност за индивидуална консултация.Курсът се води от Траян Илиев - квалифициран преподавател с 12-годишен педагогически стаж във ФМИ на СУ и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, WebTV, Web-based GPS Tracking, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets и др.).

Участниците в курса е необходимо предварително да познават и да могат практически да използват езиците Java™ и XML.1 модул с 54 учебни (40 астр.) часа - 540 лв.

5 % отстъпка за участници в предишни обучения на IPT.

Система от отстъпки за корпоративни клиенти.

Цените са валидни до 12.06.2013.За информация и записване:

тел.: 02 973 38 38

E-mail: office@iproduct.org--

Oracle®, Java™ and EJB™ are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
Цена на курса:
540 лв
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Компютърен курс
Начална дата:
12.06.2013
Крайна дата:
04.07.2013
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Слатинска, бл.44
Телефон:
02 973 38 38
Лице за контакт:
Организация:
Ай Пи Ти-Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис ЕООД
Емайл:
office@iproduct.org


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 310 автобиографии и 39 489 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини