Курс
Обява
Trainsoft

Счетоводство на фирма за начинаещи
Описание
Учебна програма /30 учебни часа/

1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и тяхното съдържание.

2. Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите.

3. Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.

4. Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.

5. Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.

6. Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията

7. Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.

8. Работа със счетоводен софтуер



Практически ориентирано обучение с решаване на задачи и казуси.



Удостоверение по професия „Оперативен счетоводител”.



Запиши се!

ТреинСофт провежда над 100 професионални обучения. Попитай за своето обучение!

За притежатели na ISIC карта 15% намаление.

Цена на курса:
360 лв
Вид на курса:
от 18:00 до 20:15 часа /понеделник и сряда/
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
03.12.2012
Крайна дата:
16.01.2013
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. Осогово 30, офис 502 /в близост до метростанция
Телефон:
029200239; 0895 614 150
Лице за контакт:
Център за професионално обучение
Организация:
Trainsoft
Емайл:
info@trainsoftbg.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 362 автобиографии и 39 506 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини