Курс
Обява
ЗЕНИТ - Агенция за подбор на персонал и управление на човешки ресурси

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Описание
Описание АНГЛИЙСКИ ЕЗИК по система NEW HEADWAY - Third editionНИВА НА ОБУЧЕНИЕ: Обучението покрива шест нива съответстващи на европейските езикови стандарти както следва:*New Headway Beginner – Това ниво е за всички онези, които се притесняват, че нямат никакви познания по езика или, че е минало доста дълго време от годините, когато са изучавали английски в училище предлагаме:английски език за "ABSOLUTE BEGINNERS" - абсолютно начинаещи. 50 учебен часов курс , с който Ви гарантираме стабилно и сигурно начало, което Ви дава възможност да проведете елементарен разговор при запознанство, включващ представяне - име, възраст, семейно положение, работа, свободно време и хоби.

* New Headway Elementary A1 – 80 уч.часa.Граматичният материал обхваща петте времена с най-висока честота на употреба, а именно: сегашно просто, минало просто (правилни и неправилни глаголи), сегашно продължително време, бъдеще с ‘going to’, сегашно перфектно време, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, предлози за място и време и т.н.

* New Headway Pre Intermediate A2 – 90 уч.часа.Tук се преговарят и разширяват основните граматически структури, преподадени в New Headway Elementary. Системата завършва въвеждането на комуникативните времена съпоставително: Сегашно просто - Сегашно продължително, Минало просто - Минало продължително, Минало просто - Сегашно перфектно, изразяване на бъдеще време - will - going to.

* New Headway Intermediate B1– 100 уч.часа.Не въвежда принципно нова граматика, а акцентира върху активизирането и успешната употреба на граматическите структури от предходните три нива. Учебната програма затвърждава и разширява вече добре позната граматика, а именно: Сегашно просто време, Сегашно продължително време, Минало просто време, Минало продължително време, Перфектните времена, Условно наклонение, Модални глаголи, Непряка реч и т.н.

* New Headway Upper-ntermediate B2 – 110 уч. часа.В учебната програма е заложено затвърждаване и попълване на „белите полета” от английската граматика, а именно: Системата от времена (една цялостна концепция за сегашно, минало и бъдеще време, както в деятелен така и в страдателен залог), Герундий, Инфинитивни форми на глагола, Модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определители, броими и неброими съществителни, относителни местоимения, емфатични конструкции и т.н.

*New Headway Advanced C1 – 110 уч. часа.Успешно продължава усъвършенстването на петте езикови умения, като стимулира най-вече свободния и правилен изказ чрез обсъждане на автентични текстове, (напр. вестникарски статии, филмови рецензии, литературни извадки и прочие) мотивиращи диалози и ролеви игри.

Граматическия материал, с малки изключения, е изцяло познат. Вниманието е насочено върху най-характерните моменти от граматиката. Системата по-скоро предлага задълбочаване и детайлно анализиране на вече познати структури, недостатъчно усвоени от курсистите и поради това трудни и рядко употребявани.

Към този граматически материал спадат: перфектните времена, страдателния залог, емфатичните конструкции, условното наклонение, относителните местоимения, причастията, съюзите и други свързващи думи на частите в изречението.

- Целогодишно, модулно и интензивно обучение по нива за деца, ученици и възрастни

- Малки групи, удобно за Вас време

- Дневни, вечерни или съботно неделни групи с различна интензивност.

- Подготвят Ви висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани с доказана квалификация и умения.*** Изучавалите вече езика полагат безплатен входящ тест за определяне на подходящо ниво.ЛЕГИТИМЕН ДОКУМЕНТ: След завършване на обучението, всеки курсист получава удостоверение за завършване на съответното нив след провеждане на изходящ тест.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ, ЗАПОВЯДАЙТЕ В ОФИСА НА ЗЕНИТ в гр. Варна на на ул. "Драгоман " № 5 , ет. 3 или се обадете за повече информация на 052/ 602-490
Цена на курса:
0 лв
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Английски език
Начална дата:
02.12.2009
Крайна дата:
31.12.2009
Място на провеждане:
Варна
Адрес:
ул.Драгоман 5
Телефон:
052/ 611-221, 602-490, 612-723
Лице за контакт:
Светлана Симеонова
Организация:
ЗЕНИТ - Агенция за подбор на персонал и управление на човешки ресурси
Емайл:
zenit@dir.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 017 автобиографии и 39 422 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини