Курс
Обява
Trainsoft

Курсове по счетоводство
Описание
Основи на счетоводството. Практически ориентирано обучение.

Групово, индивидуално, фирмено (на персонал) и по поръчка

(бутиково) обучение.Фирмени, индивидуални обучения и консултации по договаряне в удобно за клиента време.Цената

е за участие в група.За притежатели на ISIC карта от 15% намаление

30 учебни часа 360.00 лв. лектор: Валентина ГеоргиеваЗа обучението

След успешно полагане на изпит получавате Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОМН, което важи за всички страни от ЕС. За изготвяне на Europass приложение на български, английски или немски език към Удостоверението се заплаща сумата от 10 лева за брой.Учебна програма1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на счетоводството и тяхното съдържание.2. Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови квалификации на активите и пасивите.3. Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.4. Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.5. Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.6. Инвентаризация на СМЗ. Видове. Документиране на резултатите от инвентаризацията7. Документооборот. Видове първични и вторични счетоводни документи. Попълване на ПКО, РКО, касова книга, фактури и др.След всяка тема се предоставя задача за самостоятелна работа и упражнения, която се коментира на следващо присъствено упражнение.

След края на обучението при успешно положен тест се издава Удостоверение по професия „Оперативен счетоводител”.Попитайте за вашето обучение сега!
Цена на курса:
360 лв
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
15.10.2012
Крайна дата:
31.10.2012
Място на провеждане:
София
Адрес:
ул. "Осогово" 30
Телефон:
02 9200239
Лице за контакт:
Росислава Борисова
Организация:
Trainsoft
Емайл:
info@trainsoftbg.com


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 319 автобиографии и 39 490 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини