Курс
Обява

Специализиран софтуер SolidWorks
Описание
Интерфейс на SolidWorks. Въведение и подходи при моделирането. Базово моделиране

Моделиране на ротационни тела. Моделиране на тела по сечение и траектория. Моделиране на детайли съставени от много тела. Размножаване и симетричност. Тела по свързани напречни сечения. Параметрични таблици. Ребра и тънкостенни тела. Закръгления с постоянен и променлив радиус. Скосяване на ъгли.

Създаване на сглобена единица от готови елементи. Проверка на колизии. Разглобени изгледи. Сглобени единици – допълнителни възможности.

Документиране на детайли. Чертожни листове и изгледи. Анотации. Оразмеряване и помощни линии. Чертожни шаблони. Чертежи на сглобени единици. Спецификации и таблици.

Детайли от листов материал. Заварени конструкции и 3D скицирване. Работа с CosmosWorks и CosmosXpress

Редактиране на детайл в сглобена единица. Създаване на нови детайли. Работа с външни връзки. Техники на сглобяване.

Инженерни компоненти в сглобена единица. Библиотечни детайли.

Конфигурации в сглобена единица. Ръчно създаване. Опорни скици. Параметрични таблици. Състояние на визуализацията. Размножаване и огледални образи на сглобени единици.

Работа с блокове. Създаване и операции с блокове. Използване на библиотечни блокове.

Цена на курса:
200 лв
Вид на курса:
Вечерно или съботно неделно обучение
Категория:
Компютърен курс
Начална дата:
01.06.2012
Крайна дата:
10.06.2012
Място на провеждане:
Габрово
Адрес:
ул. Х. Димитър 4
Телефон:
+359889317627
Лице за контакт:
доц. М. Пенев
Организация:
ЦПО и ЦСДК при ТУ Габрово
Емайл:
mpenev@tugab.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 325 автобиографии и 39 492 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини