Курс
Обява

IPT курс: Web Programming with Java ™ Technology: Servlet™ 3.0, JSP™, JSTL, EL, JSF 2.1, Facelets & Templating, AJAX, Comet (54 уч. часа)
Описание
Бъдете успешни на динамичния пазар на труда !

Разширете знанията си за програмирането в уеб с Java™ сървърни технологии !

с курса на IPT „Web Programming with Java™ Technology: Servlet™ 3.0, JSP™, JSTL, EL, JSF 2.1, Facelets & Templating, AJAX, Comet“.

Java™ уеб технологиите се ползват от големите разработчици на софтуер като Oracle®, IBM®, VMware®, SAP® и др. Курсът цели да предостави необходимите знания и практически умения (чрез разработка на примени задания и собствен проект) за успешна професинална реализация при разработка на уеб-базирани клиент сървър приложения.

Курсът запознава с Уеб профила на Java™ Enterprise Edition (Java™ EE 6), който предлага нови, по-ефективни начини за бързо създаване на динамични уеб приложения с богат потребителски интерфейс и асинхронна комуникация със сървъра (AJAX). Сред ключовите технологии, намерили място в новата версия, са Servlet 3.0 и JSF 2.1, които позволяват на уеб проектите още по-добро разделяне на труда между уеб дизайнери и програмисти.

Уеб профилът на Java™ EE 6 предлага значителни предимства: отпада необходимостта от деклариране на уеб компонентите (сървлети, филтри, слушатели на събития) в описател на внедряването (web.xml) чрез използване на анотации в уеб слоя, автоматично интегриране на избраните web frameworks, по-ефективно използване на нишките чрез асинхронна обработка на HTTP заявки в Servlet 3.0, възможност за интегриране на managed beans (POJO/ EJB) чрез Contexts and Dependency Injection (CDI), осигуряваща транзакционна поддръжка в уеб слоя, Singletons, гъвкавост при пакетирането на приложенията.

Като цяло отделянето на част от Java™ EE 6 технологиите в нов уеб профил дава повече възможности за бързо включване на начинаещите програмисти в екипите за уеб разработка на компаниите.

Участниците в курса ще бъдат запознати както с традиционните Java™ Web технологии, като Java™ Servlets™ и Java™ Server Pages (JSP™), така и със съществените новости в областта. Курсът представя детайлите при изграждането на динамични уеб-приложения с използване на широкоразпространената трислойна софтуерна архитектура – презентационен слой, бизнес логика и слой за съхранение на данни (Model 2). Въвежда в разработката на интерфейсни компоненти за уеб с използване на Java™ Servlets™ технология, тяхната структура и жизнен цикъл. Динамичната обработка на заявки от уеб-клиентите и проследяването на сесии са представени на базата на примери. Специално внимание е отделено на новите възможности в Servlet 3.0 API – асинхронна обработка на заявките, автоматично регистриране на сървлети, филтри и слушатели на събития свързани с жизнения цикъл на уеб приложението и неговите компоненти декларативно, с помощта на анотации в кода. Специфични подобрения в Servlet 3.0 API са също допълнителните методи за програмна сигурност (authenticate, login, logout), HTTP-Only Cookies и автоматизирана поддръжка на file uploads (анотация @MultipartConfig). Курсът продължава с разглеждане на Java™ Server Pages JSP™ изрази, скриптлети, декларации, променливи, структуриране, изграждане на собствени JSP™ тагове и интеграция с други Java™ сървърни технологии (Java Beans™, сървлети, JDBC™). Акцентира се върху новостите като JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) и JSP 2.1 Expression Language (EL), който предоставя стандартен и лесен начин за достъп до данните на приложението от JSP страници и се интегрира с JSTL и JSF. Курсът включва също начално запознаване с технологията за ефективно управление на обектите съхраняващи данни във външна база от данни – Java™ Persistence API (JPA). В хода на курса ще бъдат представени примери за интегриране на новите технологии като Java Server Faces (JSF) 2.1, Facelets & Templating, Asynchronous JavaScript + XML (AJAX), Comet Serrver Push, Managed Beans (POJO/ EJB) и др. Ще бъдат включени и задачи за самостоятелна разработка от участниците с възможност за индивидуална консултация. Реализираните приложения ще бъдат инсталирани на уеб сървъри Apache Tomcat и GlassFish v3/JBoss.

Допълнителен акцент на курса е изграждането на съвременни, интерактивни, динамични клиенти за десктоп и мобилни устройства с използване на HTML 5 и CSS 3, JavaScript, JSON, AJAX (jQuery, YUI3), HTTP server push (Comet) и JSF 2.1 partial rendering, както и увод в разработката на мащабируеми уеб портали с Java™ Portlets технология.

В хода на курса ще бъдат представени цялостни примери за интегриране на новите технологии, а също задачи за самостоятелна разработка от участниците с възможност за индивидуална консултация.

Курсът се води от Траян Илиев - квалифициран преподавател с 12-годишен педагогически стаж във ФМИ на СУ и практически опит в управлението и разработката на бизнес софтуерни проекти (еGovernment, eLearning, WebTV, Web-based GPS Tracking, Web 2.0 Mashups, JavaScript Portlets и др.).

Участниците в курса е необходимо предварително да познават и да могат практически да използват езиците Java™ и XML.1 модул с 54 учебни (40 астр.) часа - 495 лв.

10% отстъпка за участници в предишни обучения на IPT.

Система от отстъпки за корпоративни клиенти.

Цените са валидни до 31.03.2012.За информация и записване:

тел.: 02 973 38 38

E-mail: office@iproduct.org--

Oracle®, Java™ and EJB™ are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
Цена на курса:
495 лв
Вид на курса:
Съботно-неделен
Категория:
Компютърен курс
Начална дата:
17.03.2012
Крайна дата:
15.04.2012
Място на провеждане:
София
Адрес:
кв. Слатина, ул. Слатинска, бл. 44, офис 2
Телефон:
02 973 38 38
Лице за контакт:
Организация:
Ай Пи Ти-Интелекчуал Продъктс енд Технолоджис ЕООД
Емайл:
office@iproduct.org


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 290 автобиографии и 39 486 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини