Курс
Обява

Школа по МОДНА ЖУРНАЛИСТИКА
Описание
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО МОДНА ЖУРНАЛИСТИКА

НА НАЦИОНАЛНА МОДНА АКАДЕМИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЧувствате творческия си порив и артистична душа, умеете да си служите добре с думите и сте личност с вкус за дизайн на облекла, за светът на образите и снимките Ви очароват или, просто сте привлечени от идеята за творчество чрез писане и искате вашето мнение да бъде чуто?Приемете нашата Покана с формуляр за регистриране на Вашето участиеПрограмата за Професионално обучение и развитие по Модна Журналистика има за цел да Ви осигури едно отраслово фокусирано журналистическо образование в творческа среда и в рамките на европейските и световни стандарти, за да Ви даде възможност за новаторско и творческо развитие и силна професионална гледна точка.

Тази уникална интригуваща Школа, преподавана от опитни професионалисти ще Ви специализира в обхвата на културата и изкуството, образование, медии, начин на живот и комуникационна индустрия, свързани с модата като цяло.За кого е предназначена Школата по Модна Журналистика- За търсещите възможност за професионално развитие, изход и пътеки, по които да вървите изхождайки от личните ви стремежи, мечти и афинитет. Достъпна за Вас, с каквито и цели да сте, с каквато и образователна степен, адрес, пол, етническа принадлежност или с други лични и професионални резерви и потребности да сте.

- Профилът на Професията „Моден Журналист” е насочен към творчески, любознателни, отворени към света, привлечени от журналистиката, запалени по модата и модните тенденции личности... с цел, позволяваща на всеки от Вас да конкретизира творческия си талант и вкус за креативния елемент в една професия и области на действие.

- Школата по Модна Журналистика ще Ви помогне да откриете по-бързо работа в медийния сектор, но вече с професионално досие, изграден имидж, сертификат за овладени умения и международна препоръка в ръка като важна основа по култура в Модата и Модната Журналистика, ще Ви улесни при кандидатстване и назначения като Моден Журналист в медии, ориентирани към света на модата и културата като цяло, и също така за други съпътстващи позиции в медиите.

- За силни личности, които имат волята да управляват властта на Модната Журналистика, която е особено голяма в модния бранш като особен вид специализирана медия и/или рубрики, обединяващи най-напредничавите пера в медийния макрокосмос за отразяване на национална и световна мода и култура.

- За креативни личности под чието журналистическо перо, спецификата на Модната Журналистика им дава възможността с компаса на потребителите да „раждат” в очите на широката общественост модни тенденции и да лансират такива, конкретно определени от дизайнери и модни къщи, модели, стилисти, продуценти ...

- За креативни личности, които имат страстта субективно и смело да изразяват мнение, ентусиазирани по „ефекта на подиума”, но и обосновано със силата на журналистическото си перо да критикуват финно и бързо онези модни творци, които не показват развитие или не се харесват и не забавляват.

- За предприемчиви личности, които със силата на журналистическото си перо откриват и лансират нови имена в модата и ориентират продуценти и инвеститори в изгрева на млади таланти, като в същото време „натискат” „старите” модни имена, които трябва да се преобновят и обновяват постоянно, т.е. Модната Журналистика е неотменима част за доброто съществуване на индустрията и има нужда от автори, чиято творческа прозрачност чрез силата на словото обяснява напълно мисията си да накара колекциите да „проговорят” възможно най-бързо и ясно да спомага за просперитета на креативните индустрии.Кой преподава в Школата по Модна ЖурналистикаСпециалността се преподава в партньорство с Българска Телеграфна Агенция чрез Преподаватели-Корифеи в областта на Модната Журналистика, които имат специализирано образование, педагози с международни специализации и квалификации, доказани в сферата на модния и медийния бизнес, на които може напълно да се доверите.

Вашият Преподавател има отговорността за анотация, поправка и по-добро развитие на творчеството Ви, но най-вече да коментира, съветва, ориентира, информира Вас изцяло и обективно, съобразно проектите и заложбите Ви. Може да останете в постоянен контакт след завършването Ви с Вашия Ръководител през цялата Ви кариера на Моден Журналист!Продължителност и периодичност на Школата по Модна Журналистика60 астрономически часа

12 седмици /3 месеца/, ако разпределите заниманията и упражненията 2 пъти седмично по 2.30 часа или 8-10 дни всеки месец, разпределени в персонален дневен и часови график по 5 часа седмично или персонален интензивен часови график индивидуално или в малка група. Това изготвяте съвместно с Вашия Преподавател и група, която е от 3 до 10 участника.

За Вас Школата по Модна Журналистика е време на удоволствие и затова нашата програма „не стресира” участниците с дати за представяне на материалите им по задание в съответния модул и етап на обучение или упражнения. Напротив, Вашият Преподавател ще Ви дава кураж да направите „капка повече” с потенциала си и „капка освободено вдъхновение”, което да се вижда в творчеството Ви след първите няколко седмици, но при условие, че следвате внимателно неговите съвети.Какво предлага Школата по Модна ЖурналистикаПровежда се по световно утвърдения успешен френски метод на обучение в 7 /седем/ модула. Всеки модул се състои от няколко теми, които ще различавате по спецификата на съдържанието им. Всеки един от 7-те модула през които преминавате има за цел да Ви специализира като Моден Журналист и да получите необходимия обем от знания, умения, владеене на техники и похвати, с които да произвеждате свои собствени проекти.Модул 1: Професията на Моден Журналист (част 1).

Български правопис, пунктоация, правоговор и среща с логопед: Тест и Упражнения. Въведение в модната журналистика. Етичен Кодекс и журналистическа етика в модата.Модул 2: Професията на Моден Журналист (част 2).

Новини и способи на журналистическото писане. Въображение и стил. Упражнения.Модул 3: Работа в екип: позиции, правомощия и специфика на взаимоотношенията в модата.

Модни колекции и творци. Проучвания. Интервюиране. Анкета. Репортаж. Упражнения.Модул 4: История на Модната журналистика, медии и култура, творци и влияния. (част 1).

Моден подиум. Репортаж и анализ на тенденции. Психосоциология. Упражнения.Модул 5: История на модните стилове. Съвременни въпроси на културата и перспективи. (част 2).

Позициониране на модни стилове и събития. Създаване на проекти. УпражненияМодул 6: Изследваща Модна Журналистика и Кариерно планиране.

Пресконференции, промоции и презентации. Упражнения.Модул 7: Стажове в БТА, в Национална Камара за Мода и някои от нейните партньори в страната и

чужбина. Консултации.Заключителен тест за международна акредитация.Ще развиете широк поглед върху работилницата на модната индустрия едновременно с практически, технически и професионални ескпертни умения по журналистическо писане с 2 метода на обучение:

Теоритичната основа на културните и медийни въпроси с теми по история на модата, консумация, перцепция и идентичност и т.н.

Практическо производство и развиване на критическо мислене за мода и култура чрез теория и практически упражнения като се покриват всички аспекти на Модната Журналистиката от подготовката за ревю, самото ревю и до горещите репортажи, анализи, съпътстваща и разследваща част в развитие.Очаквани резултати за участниците в Школата по Модна ЖурналистикаЩе овладеете умения да събирате, проверявате и коментирате факти и събития, които да бъдат изнесени по подходящ и целесъобразен начин пред обществеността чрез силата на най-привлекателния и достъпен журналистически профил: Модна Журналистика в професиите на Моден Репортер, Моден Коментатор и/или Моден Критик.

Специализантите ще придобият знания за точно, правилно и ефикасно изразяване на мислите си в писмен, устен и визуален формат. Ще бъдат въвлечени в модния свят и ще се упражняват върху актуални реални теми, а най-дорите статии и проекти ще имат възможности за публикация. При заключителните модули, ще могат да участват и практикуват знанията си в реална обстановка и да натрупат полезен опит за бъдещото си кариерно развитие.Модулите през които преминавате ще ви дадат възможност да изградите Вашето истинско персонално досие на Моден Журналист, изградено от статии и проекти с теми по Ваш избор, които Ви вдъхновяват и които са актуални в процеса на обучение.

Това досие ще бъде вашия паспорт на Моден Журналист!

Това е най-истинският и неотменим начин да се представяте по време на разговори с потенциални партньори, в качеството Ви на Моден Журналист на самостоятелна практика, за Вашата ингеграция в колежи и университети, при участие в национални и международни журналистически конкурси, в търсенето на стаж и работа, в контактите Ви с професионалисти от медийната сфера и др.

Вашият Моден Журналистически Паспорт ще бъде придружен с висококомпетентна и международно призната препоръка на български, английски и френски език от Националната камара за мода на България, в качеството й на Президент на Европейски Моден Съвет като Представител на интересите на Европейската Комисия за мода и моден дизайн и свързаната неотменно с нея Модна Журналистика, както и като партньор на Европейската и Световната Модна Академия. Сертификат на степени сертифициращ овладените умения от 1-ва до 6-та степен в съответните модули. Диплом за успешно професионално обучение в специализация по Модна Журналистика. Официално връчване на дипломите на заключително парти и медийно представяне на дипломантите в БТА. Препоръка и съдействие за последваща национална и международна специализация по Модна Журналистика във Франция, Италия, Великобритания, САЩ или дуга избрана от Вас дестинация. Препоръка и съдействие при кандидатстване в Образователни, Културни, Икономически и Хуманитарни Програми на Европейския Съюз, в европейски и международни медийни конкурси, в платени и безплатни стажове в Европейската Комисия и другите институции на Европейската Общност и партньорските ни модни и медийни организации. Всички специализанти получават постоянна национална акредитация за всичко, свързано с Националната камара за мода на България и нейните партньори в страната и чужбина, а след успешно преминаване на заключителен тест на български и по избор на още един от официалните езици на Европейския съюз, специализантите получават журналистическа акредитация и за Европейска Комисия, Европейски Парламент и институции.Стойност на обучението в Школата по Модна Журналистика ?За участници от България и държавите в Европейски Съюз: 700лв.

За участници от държави извън Европейски Съюз: 770лв.При наличие на пропуски при Теста по български правопис, правоговор и пунктоация за някои измежду всички участници се провежда задължително допълнителен модул от необходим брой часове, които се заплащат отделно в размер на 12лв./час. Школата включва определено количество работни материали и превод като се ползват служебни и/или лични фотоапарати, видео камери, лаптоп. Европейската виза на участници извън страните-членки на Европейски Съюз се заплаща допълнително за подготовка и издаване с валидност на пребиваването им на територията на България и Европейската Общност от 3 месеца до 1 година.

Във връзка със старта на Програмата за професионално развитие по Модна Стилистика на Национална Модна Академия на Република България и в чест на 7-годишнината от учредяването на Националната камара за мода на България, правим реверанс към първите регистрирани участници като обявяваме следните промоции:

- 75% отстъпка от стойността за първите 5 записани участници от страната

- 50% отстъпка от стойността за вторите 5 записани участници от страната

- 25% отстъпка от стойността за третите 5 записани участници от страната

- 50% отстъпка от стойността за участници - членове на Медиен Моден Съвет на Национална камара за мода-България. Ако желаете да се присъедините, моля пишете до Националния Секретариат на адрес: office@camaramoda.bg или може директно да се свържете с нашите областни представители в 28 региона на страната: http://www.camaramoda.bg/index.php?lang=bg&page=regional_consultavive_counsel

- 25% отстъпка от стойността за всички записани участници от страната-членове на партньорски организации или препоръчани от акредитирани от Националната камара за мода медии.

- 10% отстъпка от стойността за записани участници от страната за всяка следваща записана Школа.

- 5% отстъпка от стойността на вашето участие в случай, че запишете за участие 1 или повече ваши приятели и близки в Програмите за професионално развитие на Националната Модна Академия на Република България като за всеки следващ участник, записан чрез Вас, получавате посочената персонална отстъпка отделно.Място на провеждане на Школата по Модна Журналистика?гр. Варна 9000, бул. „Македония” 82-84

гр. Пловдив 4000, ул. Княз Ал.І Батенберг 51, ет.1

гр. София 1000, бул. „Цариградско шосе” 49, Национален Прес Клуб БТА

/Настаняване и престой на участници от други градове и държави се заплаща допълнително./Изисквания за участие в Школата по Модна Журналистика ?Абсолютно, не е задължителна степен на Вашето образование и вид образование, за да участвате в Програмата по Модна Журналистика. Който и да сте, и ако това е Вашата страст и мания, Вашето мотивирано увлечение, то можете да се запишете в настоящото професионално обучение, което е от 3 до 10 участника в Работна група.Минималната възраст за участие е 14 г., но с разрешение на Родител или Настойник.Желателно е да имате добро изразяване, отличен правопис и правоговор. Препоръчително, но не задължително е да имате журналистическо образование. Методът, по който се провежда обучението ще Ви научи на основното, за да владеете същността на Модната Журналистика, да създадете портфолио с ваше творчество и оригинални творчески модни послания.При сформиране на групата се провежда първоначален Тест по български правопис, правоговор и пунктоация за всички записани специализанти чрез ръчно и на компютър изписано задание и интервю. Наличието на образование в сферата на журналистика, филологии и свързаните с тях производни специалности е предимство, което улеснява подготвителния Първи модул. Целта е изравняване нивото на всички специализанти като задължителна основа за Вашия успех.
Цена на курса:
700 лв
Вид на курса:
по 60 часа
Категория:
Други курсове
Начална дата:
27.04.2011
Крайна дата:
31.12.2011
Място на провеждане:
София
Адрес:
бул. „Цариградско шосе” 49, Национален Прес Клуб БТА или Школите в Пловдив и Варна
Телефон:
032620929/0879455788/0899807913
Лице за контакт:
Генка Шапкарова, Надя Вълева, Галияна Арсова
Организация:
Национална камара за мода на България
Емайл:
academy@camaramoda.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 259 332 автобиографии и 39 493 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
В каква сфера на дейност търсите работа?
ИТ и телекомуникации
Маркетинг
Търговия
Услуги
Финанси
Инженерни дейности
RSS Новини