Обява

Главен експерт - образование, култура, социални дейности, спорт
Описание
Осъществява дейността на района в областта на просветата, образованието, културата, електронното управление,спорта, младежките дейности и работата с неправителствените организации на територията на района. Прави проучвания и предложения, които касаят планиране и оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения, спорта и културната дейност на територията на района. Изработва справки и писма до различни институции. Извършва окомплектоване и архивиране на преписки, касаещи работата в отдела, както и такива по изпълнявани проекти. Води регистрите за защита на личните данни при осъществяване дейността в отдела, включително и в работата по проекти изпълнявани от СО район „Слатина”. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на районната администрация.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време - 08.30 часа – 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Трудов безсрочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 650 до 1800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. "Шипченски проход" № 67
Дата:
15.Февруари.2021
Организация:
район "Слатина" - СО
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за район "Слатина" - СО може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 275 429 автобиографии и 42 971 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.