Обява

Директор на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Ref.No:
Директор
Описание
Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността по административното, информационно обслужване и медийната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Организиране на дейността по осигуряване на хардуерната и софтуерната поддръжка на компютърната техника, мрежа и системния софтуер на ИА ГИТ. Организира дейността по осигуряване на информационната сигурност на ИА ГИТ. Методическо подпомагане на дирекции “Инспекция по труда” по основните дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии в ИА ГИТ.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:
Английски език, математика, информатика и компютърни науки, технически науки и др.

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър; 2. Професионален опит: 5 години или придобит минимален ранг II младши. Предпочитана област на висше образование: математика, информатика и компютърни науки, технически науки и др. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност – MS Windows Server, MS SQL Server, компютърни мрежи, MS Office; 2. Владеене на английски език. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: управленска компетентност, работа в екип, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), стратегическа компетентност, лидерска компетентност и компетентност за преговори и убеждаване. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 2200 лева. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС). 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такива). 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адреса на ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3, стая № М-8 от 9.00 до 17.00 часа. За длъжността директор на Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии“ се изисква достъп до класифицирана информация. Класираните кандидати да бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. Телефон за информация: 02/ 8101 770 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, да се обявяват на информационното табло във фоайето на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3, както и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 16.09.2019 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
2200 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Дата:
5.Септември.2019
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 268 372 автобиографии и 42 036 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.