Обява

Стажант-одитор в отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра”, дирекция „Вътрешен одит”
Описание
1. Описание на длъжността:

Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в обхвата на отдел „Вътрешен одит на други структури към министъра” и на дирекция „Вътрешен одит”, като няма право да изготвя и подписва самостоятелно планове и доклади, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент. Участва при извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и одитни ангажименти за консултиране.

2. Начин за провеждане на конкурса:
- Тест
- Интервю

3. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (наличието на удостоверение за признаване на придобито от кандидата висше образование в чуждестранно висше училище се установява служебно) и допълнителна квалификация;
Образци на документите може да намерите на: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/

4. Срок за подаване на документите:
От 03.05.2019 г. до 13.05.2019 г. /включително/.

5. Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,
гр.София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна, гише „Деловодно обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
1. Изисквания за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование – висше; - образователна степен – бакалавър; - професионален опит – не се изисква. 1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - област на висше образование (професионална област): социални, стопански и правни науки; - компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Outlook, Internet;

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 580 до 0 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Христо Ботев № 55
Дата:
3.Май.2019
Организация:
Министерство на земеделието, храните и горите
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Министерство на земеделието, храните и горите може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 948 автобиографии и 41 702 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.