Обява

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО
Ref.No:
18
Описание
Вакантата длъжност ще бъде заета по Закона за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира, контролира и координира дейността на отдел „Счетоводство”.Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички документи от документооборота на общината.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образование: висше, минимална образователна степен: бакалавър.
- минимален професионален опит: 4 /четири/ години или придобит минимален ранг - ІІІ младши.
2.Специфични изисквания за длъжността, предвидени в специални нормативни актове - посочените изисквания в чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител
3.Допълнителни умения и квалификации- предпочитано професионално направление на висшето образование- икономика.
професионалният опит да бъде придобит в сферата на счетоводството
4.Начин за провеждане на конкурса:Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, конкурсът ще се проведе чрез: решаване на тест и интервю.
Основният размер на заплатата за длъжността ще се определи в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
5.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДСл /по образец/;
- Декларация от лицето за неговото гражданство и обстоятелствата по чл.17, ал.2 от НПКДСл;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит/;
- За присъдения ранг /копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/
- Професионална автобиография;
- Копие от документ за самоличност/ за сверка/;
6.Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок от 10 /десет/ дни от публикуване на обявлението.
7.Документите се приемат в стая 303, служба „Човешки ресурси” от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден до 18.03.2019 год.включително.Телефон за контакт 0749/88642.
Лицето определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението.
8.Всички предстоящи съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения, както и на интеренет страницата на общината./www.bansko.bg/
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Икономика

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Трудово възнаграждение:
От 630 до 2000 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. БАНСКО
Адрес:
гр.Банско,п.к.2770, пл. "Никола Вапцаров"№1
Дата:
7.Март.2019
Организация:
Община Банско
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Община Банско може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 266 254 автобиографии и 41 479 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.