Обява

Старши експерт по природни науки и екология
Описание
Пълната информация можете да откриете в сайта на РУО - Ловеч в раздела за свободни работни места.

Основната цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия и химия и опазване на околната среда.
Областите на дейност са да координира, организира, контролира и методически да подпомага прилагането и изпълнението на учебните програми по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда за класовете от прогимназиалния етап и от гимназиалните етапи в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за учителите по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и обобщава информация за квалификацията им. Организира дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и националните външни оценявания. Извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади по човекът и природата, биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
- длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6 - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър - минимален професионален опит – 1 година стаж като учител по биология (химия, физика) или - минимален ранг - V младши

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Административен персонал, Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
1000 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Ловеч
Адрес:
ул. "Търговска" 43, ет. 10
Дата:
8.Февруари.2019
Организация:
Регионално управление на образованието
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Регионално управление на образованието може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 802 автобиографии и 41 379 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.