Обява

„Държавен експерт“ в отдел „Управление на проекти“, дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“
Ref.No:
ДЕ
Описание
Кратко описание на длъжността
Дейности свързани с основните функции и специфични дейности на отдела при осъществяване на цялостния процес по управление, координация и изпълнение на проекти за електронно управление.

Информация за размера на основната заплата за длъжността: При наличие на минималния професионален опит за длъжността основната заплата се определя в рамките от 560 лв. до 1650 лв.
При наличие на професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, основната заплата се определя по реда на чл. 9 от Наредбата за заплати на служителите в държавната администрация.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър; 2. Професионален опит: 5 (пет) години; 3. II младши ранг, в случай, че има придобит такъв. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Предпочитана професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки и др. Документите за участие в конкурса да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 10:00 до 17:00 часа. Телефон за информация: 02 / 949 2340 или 02 / 949 2215 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ДА „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg . Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 21 януари 2019 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
11.Януари.2019
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 097 автобиографии и 41 257 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.