Обява

Юрисконсулт в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София
Описание
Чрез осъществяване на процесуално представителство на Д ИТ със седалище София и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административно-наказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с трудовото законодателство и закона за насърчаване на заетостта.
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1. Степен на завършено образование: висше – магистър, специалност „Право”; 2. Професионален опит: не се изисква или придобит ранг - V младши. 3. Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: Придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet; 2. Владеене на чужд език; Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност. Кратко описание на длъжността: Чрез осъществяване на процесуално представителство на Д ИТ със седалище София и оказване на правна помощ на инспекторите при издаване на индивидуалните административни актове и търсенето на административно-наказателна отговорност, допринася за законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с трудовото законодателство и закона за насърчаване на заетостта. Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността –800 лева. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, стая № 111 от 9.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 02/ 971 25 38 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайетата на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София – гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 20; ИА „Главна инспекция по труда” – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи: 17.01.2019 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
800 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 20, стая № 111 от 9.00 до 17.00 часа.
Дата:
4.Януари.2019
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 265 131 автобиографии и 41 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.