Обява

“Старши юрисконсулт” - по заместване, за срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ
Ref.No:
Старши юрисконсулт
Описание
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Извършване на контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър, Профил: Право

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” обявява конкурс за длъжността “старши юрисконсулт” - по заместване, за срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени в нормативен акт: 1.Степен на завършено образование: висше - магистър, специалност „Право”; 2.Професионален опит: 1 година или придобит ранг – V младши. 3.Специални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове: - придобита юридическа правоспособност. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Свидетелство за управление на МПС – Категория „В“; 2. Владеене на чужд език; 3. Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel/ и Internet. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите: Аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност. Конкурсът ще се проведе чрез: 1. Тест; 2. Интервю. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 3. Копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, която се изисква за длъжността. 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин – гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, етаж 3, стая 2 от 9.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 094/ 601 303. Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационните табла във фоайетата на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин – гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, етаж 3; ИА „Главна инспекция по труда“ – гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3 и на интернет адрес: http://gli.government.bg/. Краен срок за подаване на документи 07.08.2018 г. включително.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
840 лева на месец

Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. Видин
Адрес:
гр. Видин, ул. „Дунавска“ № 6, етаж 3, стая 2
Дата:
24.Юли.2018
Организация:
ИА ГИТ
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за ИА ГИТ може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 262 335 автобиографии и 40 742 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.