Обява

„Старши експерт“ в отдел „Мрежова информационна сигурност“, дирекция „Мрежова и информационна сигурност“
Ref.No:
СЕ
Описание
Подпомага и изпълнява дейности, свързани със задълженията на отдела, дирекцията и ДА ЕУ, регламентирани в устройствения правилник, Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения и подзаконовите нормативни актове към тях и прилагане на международни конвенции и договорености в областта на информационната и мрежовата сигурност и киберсигурността. Съдействие при оказване на методическа помощ на конституентите на CERT България услуги относно управление на сигурността на информацията с цел подобряване на мрежовата и информационна сигурност, намаляване на инцидентите и смекчаване на рисковете.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 1. Степен на завършено образование: висше – бакалавър. 2. Професионален опит: 2 години. 3. IVмладши ранг, в случай, че има придобит такъв. 4. Специални изисквания: • Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“; • Познания и умения за работа със стандарти, законови и нормативни актове, свързани с осъществяването на функциите на агенцията; • Опит със система за управление сигурността на информацията. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Професионална област на завършено образование: приложни/технически науки в областта на информационните и комуникационни технологии; 2. Добро владеене на английски език, ползването на втори език е предимство; 3. Компютърни умения – операционни системи, офис пакети, web приложения, Linux, мрежови протоколи и др. е предимство; Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки, заповед и др. За длъжността „старши експерт“ в отдел „Мрежова информационна сигурност“ към дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ се изисква достъп до класифицирана информация с ниво „Секретно“ и класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ. Документите за участие в конкурса да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 14:00 до 17:00 часа. Телефон за информация: 02 / 949 2340 или 02 / 949 2215 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ДА „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg . Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 23 май 2018 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1250 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
15.Май.2018
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 261 167 автобиографии и 40 285 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.