Обява

„заместник главен директор“ на Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“
Ref.No:
ГД
Описание
Подпомага цялостната дейност на Главния директор по ръководството, изграждането, поддържането и експлоатацията на съобщителните обекти със специално предназначение като част от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при обявяване на „извънредно положение“, „военно положение“ и/или „положение на война“ по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили.
Изисквания към кандидата
Образование: Магистър

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит над 3 г.

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжностите: 1. 1. Степен на завършено образование: висше – магистър. 2. Професионален опит: 7 (седем) години ръководен опит. 3. V старши ранг, в случай, че има придобит такъв. 4. Разрешение за достъп за работа с класифицирана информация. 5. Свидетелство за управление на МПС – категория „В“. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Езикова квалификация – предимство е ползването на английски език; 2. Компютърна квалификация – Microsoft OFFICE, работа с INTERNET. Начин на провеждане на конкурса: 1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Системата от Съобщителни обекти със специално предназначение - фактор в минимизиране на рисковете при поддръжката и експлоатацията на Единната електронна съобщителна мрежа “. 2. Интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител, ако има такъв - трудова, служебна, осигурителна книжка, заповед и др. Документите да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 10.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 02 / 949 2340 или 02 / 949 2390 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло във фоайето на Държавна агенция „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg . За длъжността „заместник главен директор“ на Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“ се изисква достъп до класифицирана информация и класираните кандидати ще бъдат проучени за надеждност, съгласно чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ с ниво „Секретно“. Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 23 април 2018 г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Висше управленско ниво

Трудово възнаграждение:
От 630 до 2150 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
13.Април.2018
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 653 автобиографии и 40 099 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.