Обява

2 (две) щатни длъжности „младши експерт“ в отдел „Анализи“, дирекция „Политики за е-управление“
Ref.No:
МЕ
Описание
• Дейностите, свързани със събиране, обработване и разработване на информация необходима за изготвяне на анализи за състоянието на електронното управление;
• Дейности свързани с разработване и координиране изпълнението на програми и проекти за електронно управление, финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции и структурни фондове на Европейския съюз.
• Дейности свързани с популяризиране на резултатите по напредъка в развитието на електронното управление в национален и международен план.
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил: Пофесионален бакалавър по...

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Специални умения:
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 1. Степен на завършено образование: висше – професионален бакалавър по …; 2. Професионален опит: не се изисква. 3. V младши ранг, в случай, че има придобит такъв. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 1. Опит в областта на публичната администрация; 2. Компютърни умения Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, служебна или осигурителна книжки, заповед и др. Документите за участие в конкурса да се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в деловодството на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, от 10.00 до 17.00 часа. Телефон за информация: 02 / 949 2340 или 02 / 949 2390 Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ДА „Електронно управление” – гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 и на интернет адреса на агенцията: www.e-gov.bg . Краен срок за подаване на документи до 17:00 ч. на 23 април 2018г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Договор:
Друг

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Трудово възнаграждение:
От 510 до 1100 лева на месец

Категория:
Държавна администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6
Дата:
13.Април.2018
Организация:
Държавна агенция "Електронно управление"
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Държавна агенция "Електронно управление" може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 260 640 автобиографии и 40 107 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.