Обява

Психолог
Описание
Фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната детска възраст”, с финансиране от Фондация „ОУК“, който си поставя за цел подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран социално-здравен подход към грижата за тях. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен в здравни заведения и заведения за социални услуги, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.

В рамките на проекта Фондацията планира пилотирането на иновативни практики и форми на подкрепа в условията на предоставяне на социални и здравни услуги за деца и семейства. Ще бъде сформиран мобилен мултидисциплинарен екип от специалисти, които да подкрепят подобряването на грижата за деца в ранна възраст и работата с техните семейства в различните обекти, в които се изпълнява теренната работа. Във връзка с реализацията на проекта търсим професионалист за мобилна работа в Отделение по неонатология на УМБАЛ - Пловдив, на позицията:
Психолог

Основни задължения:

• Извършва консултации и насочвания към други специалисти на родителите на децата пациенти на отделенията
• Взаимодейства и подкрепя здравните специалисти на отделенията при нужда от консултации
• Организира групи за родители и групи за специалисти с цел развитие на практиката
• Инициира дейности в подкрепа на програмата за работа по проекта и съдейства за цялостното и изпълнение
• Включва се в апробирането и интегрирането на нови подходи в работата на отделенията спрямо децата и семействата
• Промотира семейно-ориентираната грижа в болничната среда
• Извършва кризисна интервенция при необходимост
• Води документация и други отчетни формуляри
• Работи в мултидисциплинарен екип
• Участва в екипни срещи
Изисквания към кандидата
Образование: , Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:

Специални умения:
Изисквания: • Висше образование специалност "Психология", „Клинична психология", "Семейно консултиране" или "Комуникативни нарушения"; • Опит в работата с деца и семейства; • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование; • Да умее да работи самостоятелно и в екип; • Комуникативност, инициативност и отговорност; • Гъвкавост при вземане на решения; • Способност за работа в динамична среда; • Висока мобилност и мотивация за работа на различни обекти; • Способност да анализира информация, да синтезира и представя резултати; • Мотивация за прилагане на иновативни подходи • Опит в изпълнението на проекти в социалната сфера е предимство. Организацията предлага : • Срочен договор • Работа в отдаден и динамичен екип • Принос към една благородна кауза • Много добри условия на труд Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни автобиография с приложена актуална снимка по стандартния начин. Фондация “За нашите деца“ притежава Удостоверение за Администратор на лични данни. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на подбора.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Непълен работен ден

Договор:
Трудов срочен

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Психология
Държава:
България
Населено място:
Гр. Пловдив
Дата:
20.Март.2017
Организация:
Фондация за Нашите Деца
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 254 708 автобиографии и 37 600 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.