Обява
ЧЕЗ България ЕАД

ЕКСПЕРТ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ/ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
Описание
Основни задължения:
• Отговаря за прецизното определяне на количествата CMP, подлежащи на заплащане от Дружеството;
• Организира, ръководи и контролира инвестиционните ремонти на сградите;
• Разработва предложения за по-ефективното използване на сградния фонд, собственост на дружествата от групата;
• Инспектира сградния фонд и прави предложения за необходими ремонти;
• Изработва бюджети и графици за извършването на необходимите ремонти;
• Координира връзките с проектантските звена и изпълнителите на строително-ремонтни дейности;
• Прави проучвания на пазара на недвижими имоти и изготвя анализи за неговото състояние във всички региони на обслужваната от дружествата територия;
• Контролира качественото изпълнение на строително-ремонтните дейности, съгласно подписаните договори;
• Участва в изготвянето и поддържането на актуална техническа документация за сградния фонд.;
• Администрира дейностите по обслужване и поддръжка сградния фонд на дружествата от групата;
• Администрира дейността по възлагане на поръчки за оценка на активи за продажба, собственост, на дружествата от групата;
• Участва в процедури за избор на доставчици в сферата на дейност, за която отговаря.

Изисквания:
• Висше/средно техническо – строителен инженер/техник;
• Опит на подобна позиция мин. 2 години;
• Познаване на законовите и нормативни документи, касаещи предмета на дейност на звеното;
• Комуникативност и отговорност;
• Добри умения за работа в екип;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD;
• Шофьорска книжка – кат.B (активен шофьор)
• Владеенето на английски език е предимство.
Място на работа: гр.София

Моля, изпращайте автобиография с посочен Реф. № CREIK/Sf- 011 в срок до: 24.02.2017г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Информираме Ви, че “ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД е регистрирано като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни под Идентификационен номер34603. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви, че „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ EАД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.
Изисквания към кандидата
Образование: Бакалавър, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
С професионален опит от 1 - 3г.

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Счетоводство и Одит
Финанси
Инвестиционни посредници
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
бул. Цариградско шосе №159
Дата:
13.Март.2017
Организация:
ЧЕЗ България ЕАД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 254 644 автобиографии и 37 569 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.