Анкета
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време?
Компютърна грамотност
Чужд език
Продажби/Маркетинг
Лидерски/Мениджърски умения
Кариерно консултиране
Никакви, не желая да посещавам курсове
RSS Новини
Агенции за подбор на персонал


et-shani

жк.Люлин бл.715 вх.В, София 1336, София
029212215 | 029212286
rshani@abv.bg
http://rshani@abv.bg
60Няма текущи обяви

Няма текущи стажове

Няма текущи курсове