Анкета
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време?
Компютърна грамотност
Чужд език
Продажби/Маркетинг
Лидерски/Мениджърски умения
Кариерно консултиране
Никакви, не желая да посещавам курсове
RSS Новини
Агенции за подбор на персонал


Министерство на земеделието и храните

бул. Христо Ботев № 55
98511215 | 98511680
HR@mzh.government.bg
Не е добавен
Не е добавен
Няма текущи стажове

Няма текущи курсове