Анкета
Какви курсове за повишаване на квалификацията бихте посещавали, ако имате свободно време?
Компютърна грамотност
Чужд език
Продажби/Маркетинг
Лидерски/Мениджърски умения
Кариерно консултиране
Никакви, не желая да посещавам курсове
RSS Новини

Probook

София 1000, ул. Карнеги 11а

Обяви за работа и стаж
40752
Инфраджистикс България ЕООД
06.06.2016
04.07.2016

40753
Инфраджистикс България ЕООД
06.06.2016
04.07.2016

40754
Инфраджистикс България ЕООД
06.06.2016
04.07.2016

40751
Инфраджистикс България ЕООД
06.06.2016
04.07.2016

40750
Инфраджистикс България ЕООД
06.06.2016
04.07.2016


Курсове