Анкета
Какви обучения във връзка с повишаване ефективността на работата са необходими според вас?
сработване на екип
ефективна комуникация
чужд език
специализирани професионални курсове
развиване на мениджърски умения
друго
RSS Новини

Probook

София 1000, ул. Карнеги 11а

Обяви за работа и стаж
40293
JobTiger
08.04.2016
06.05.2016

40287
Балкан Стар & Мениджмънт Сървисиз Корпорейшън (МСК) АД
07.04.2016
05.05.2016

40245
JobTiger
04.04.2016
02.05.2016

40244
JobTiger
04.04.2016
02.05.2016


Курсове