Start.Bg
Курс
Обява
Образователен Бизнес Център

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Описание
Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен по професията "Оперативен счетоводител”Форма на занятия: задочна

Присъствени занятия: вечер от 18.00 до 21.00 часа /вторник и четвъртък/

Хорариум: 960 уч.часа / 204 присъственни /

Начало: 15.02.2010 г.

Място на провеждане на занятията: София, бул.Ген.Михаил Д.Скобелев № 45 ет.1 ап.3

Краен срок за записване: до попълване на групатаОбучението е организирано в четири модула:

1.Обща задължителна професионална подготовка

2.Отраслова задължителна професионална подготовка

За тези два модула се получават разработени учебни материали и помагала. След самоподготовка и консултации, участниците в обучението полагат тест по всяка включена в модулите дисциплина по предварително утвърден и съгласуван график.

3.Специфична за професията задължителна професионална подготовка

В рамките на модула се разглеждат същинските за професията дисциплини. Занятията са присъствени и задочни. Изучава се: едностранно, двустранно счетоводно отчитане, националния сметкоплан, Закон за ДДС – обхват и счетоводно отчитане, ЗКПО – обхват и счетоводно отчитане, ЗОДФЛ – обхват и счетоводно отчитане, трудово – правни отношения, труд и работна заплата. Обучението е с практическа насоченост. Разработват се и се разрешават практически казуси и задачи.

В края на модула обучаемите самостоятелно изработват оборотна ведомост, баланс, отчет за приходи и разходи, ведомост за заплати.

4. Упражнения

Присъствена форма на занятия. Запознаване със счетоводен програмен продукт „Ривал”. Дефиниране на специфичен сметкоплан. Настройка на отчети. Въвеждане на начални салда. Упражнения по разделите на националния сметкоплан. Въвеждане на счетоводна информация. Дискутиране на казусите. Хорариум 40 учебни часа.Обучението приключва с полагане на държавен изпит и издаване на квалификационен документ /свидетелство/ по Закона за професионалното образование и обучение.Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по - високо образованиеЛектори с доказани качества, Модерна учебна база, Малки групи - 4-6 човека
Цена на курса:
0 лв
Вид на курса:
Вечерен
Категория:
Счетоводен курс
Начална дата:
15.01.2010
Крайна дата:
15.02.2010
Място на провеждане:
София
Адрес:
бул.Ген.Михаил Д.Скобелев № 45 ет.1 ап.3
Телефон:
02/983-21-13, 0885/ 75-58-67, 0878/ 83-21-13
Лице за контакт:
Даниела Велкова
Организация:
Образователен Бизнес Център "ХЕРМЕС"
Емайл:
dany_velkova@mail.bg


Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 255 129 автобиографии и 37 831 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.
Анкета
Участвали ли сте в стажантска програма?
Да, беше много полезно.
Да, но се оказа загуба на време.
Не и не смятам, че е необходимо.
Не знам как.
RSS Новини