Обява

Специалист Възнаграждения и трудови отношения
Описание
Специалист Възнаграждения и трудови отношения
„Софарма Трейдинг" АД, част от групата Софарма, е търговска компания, предоставяща качествени и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето.

Ние вярваме, че хората са наша основна ценност!

Във връзка с развитието на дейността на компанията, за Отдел Човешки ресурси и администрация търсим динамичен и отговорен професионалист за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Основни задължения:

- Изготвя документацията по сключване, промяна и прекратяване на трудовите взаимоотношения със служителите на компанията, съгласно изискванията на трудовото законодателство на РБългария и отговаря за изрядното поддържане на личните досиета;
- Изготвя необходимите справки, бележки, декларации и други документи, свързани с човешкия ресурс на компанията;
- Консултира вътрешните клиенти по казуси в областта на човешките ресурси и съдейства за намирането на решения;
- Участва в процеса по въвеждане, съхранение и актуализиране на данните за трудовите възнаграждения на служителите в компанията с цел коректното им изчисляване;
- Участва в процеса по разработване, актуализиране и тестване на схеми за формиране на възнагражденията, обвързани с индивидуалните постижения на служителите; изготвя анализи и оценка на необходимостта от промени по тях и дава предложения за такива;
- Участва в развитието и реализирането на социалната политика на компанията;
- Дава предложения за ефективно управление на разходите относно човешкия капитал на компанията – щат, възнаграждения, социални придобивки и пр.

Изисквания към кандидатите:

- Опит в областта на администриране на персонал и възнаграждения – минимум 2 години.;
- Висше образование - желателно в област икономика или ЧР – икономически профил;
- Владеене на програми за администриране на персонала – желателно система HeRMeS v.5;
- Много добра компютърна грамотност: MS Office - Word, Excel, Power Point;
- Много добро ниво на владеене на английски език;
- Лоялност и умение за спазване на конфиденциалност при боравене с поверителна информация;
- Отлична комуникативност.

Ние предлагаме:

- Възможност за професионална изява и развитие в иновативна компания;
- Отлични условия на работа и подкрепящ екип;
- Финансово стабилен и коректен работодател.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Изисквания към кандидата
Образование: , Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Човешки ресурси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Дата:
9.Юни.2017
Организация:
Sopharma Trading
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 256 287 автобиографии и 38 409 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.