Обява

Технически изпълнител
Описание
ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Характеристика на работата:
Осъществява техническо обслужване като отговаря на телефонни обаждания,получава, изпраща и предава факсове.
2.Основни задължения:
- осигурява изпълнението на разпорежданията на управителя;
- уведомява ръководителя за получени телефонни обаждания;
- следи графика за срещите на ръководителя и осигурява присъствието на поканените или повикани от него лица;
- осигурява телефонна връзка между управителя и лицата, които желаят да разговарят или да се срещнат с него;
- размножава писмени материали в необходимият брой екземпляри;
- набира и оформя текстове на документи съобразно дадените му указания;
- предоставя за подпис на управителя документи;
- осигурява необходимата на управителя информация, документи, канцеларски материали;
- следи за чистотата , приятният вид на кабинета на управителя и за чистотата на своето работно място;
- следи за техническото състояние и ползваната техника и при необходимост взема мерки за своевременно отстраняване на повредите;
- получава и предава на управителя адресираната до него кореспонденция;
- пази в тайна сведенията станали му известни, при или по повод изпълнение на служебните му задължения;
-получава документация от деловодството и предава подписаните от управителя документи за извеждане на деловодството;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

При изпълнение на задълженията носи:
1.отговорност за качеството на извършената работа;
2.материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество;
3.отговорност за техническото състояние на поверената му техника (телефон, факс,компютър, принтер,копирна техника и т.н.);
4.отговорност за опазване на поверителна информация;
5.отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност.

ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД

1.Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд: служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в предприятието.При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,работник или служител на предприятието.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование:Средно;
2.Компютърни умения:Word;Excel, Internet;
3.Личностни качества:толерантност, дискретност, комуникативност ,лоялност, умение за работа в екип;


Само одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю
Изисквания към кандидата
Образование: Средно, Профил: Профил

Езикови познания:

Трудов опит:
Без професионален опит

Ние предлагаме

Вид заетост:
Пълен работен ден

Срок на заетост:
Постоянна

Ниво в йерархията:
Административен персонал

Категория:
Административни и офис дейности
Държава:
България
Населено място:
Гр. Костинброд
Адрес:
гр. Костинброд ул.Ломско Шосе 1В
Дата:
20.Април.2017
Организация:
Санитекс Пейпър Продуктс ООД
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 255 132 автобиографии и 37 831 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.